نشانی فروشگاه:

تهران میدان انقلاب خیابان انقلاب خیابان دانشگاه پلاک ۱۲۶

دفتر انتشارات:

تهران ملارد بلوار هفت تیر مجتمع اداری تجاری امیر طبقه سوم واحد ۸

تلفن

۰۲۱۶۵۱۴۰۰۲۷

۰۹۰۱۹۴۴۱۲۱۲

پست الکترونیک

INFO@PHDIRAN.COM

حساب بانکی موسسه

شماره کارت

۱۷۱۶  ۶۵۸۹  ۷۲۱۰  ۵۰۴۱

بانک رسالت – به نام رضا شریفی

۷۹۰۳  ۷۶۸۴  ۳۳۷۹  ۶۱۰۴

بانک ملت – به نام رضا شریفی