ویراستاری

ویراستاری یا صفحه آرایی چیست ؟ ویراستاری یا صفحه آرایی را می‌توان نوعی از هنر نویسندگی دانست. ویراستار با استفاده از دانش خویش در نگارش و تسلط بر متون و دستور زبان قادر است تا هر نوشته‌ای را سامان بخشیده و ضمن اصلاح خطاهای متن به آن نظم دهد. عمل  ویراستاری در مراحل مختلف نگارش و چاپ کتاب از اهمیت بسیار بالایی…